Nederlands

C&C is een netwerkorganisatie van instellingen en zzp-ers die professioneel educatieve programma’s met kunst realiseren voor kansarmen en mensen die met justitie en strafrecht in aanraking zijn gekomen, of dreigen te komen.

C&C behartigt de belangen voor al die mensen die in Nederland professioneel werkzaam zijn met educatieve programma’s met kunst binnen instellingen die verantwoordelijk zijn voor preventie, detentie en re-integratie.

C&C is aanspreekpunt voor overheden, politiek, onderwijs, bedrijfsleven en instellingen die zich bezighouden met preventie, detentie en re-integratie.

C&C streeft naar en draagt bij aan structureel en geïntegreerd beleid én budget voor educatie met kunst binnen rehabilitatieprogramma’s bij alle instellingen die zich bezighouden met justitie en strafrecht en het voorkomen van crimineel gedrag en recidive.

C&C streeft naar een zo hoog mogelijk niveau aan scholing, ontwikkeling van vaardigheden en het creëren van kansen op de arbeidsmarkt voor zowel kansarmen als kunstenaars.

C&C draagt zorg voor kwaliteitsbewaking en onderzoek op internationaal niveau.

C&C onderhoudt cross sectorale relaties met universiteiten en deskundigen. Initieert en begeleidt onderzoeksopdrachten.

C&C is de Nederlandse coördinator voor het SEPE certificaat, een Europees erkend (EQF) certificaat voor werknemersvaardigheden.

educatieve programma’s met kunst voor kansarmen en mensen die met justitie en strafrecht in aanmerking zijn gekomen.